Theoretische bijscholing

Volg theoretische bijscholing bij bijscholing-rijinstructeur.nl. Wij zijn dé experts van Limburg met jarenlange ervaring. Onderstaand een overzicht van geplande cursussen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen en verzorgen wij bijscholing op locatie.

Wanneer theoretische bijscholing nodig?

Indien u uw WRM-bevoegdheidspas geldig wilt houden, moet u elke 5 jaar 3 dagen of 6 dagdelen theoretische bijscholing volgen. U mag binnen de geldigheid van de WRM-bevoegdheidspas zelf kiezen wanneer u uw theoretische bijscholing wilt volgen. Binnen 1 periode van 5 jaar mag u dezelfde bijscholingscursus niet tweemaal volgen. De bijscholing RVV is een verplichte bijscholing.

Theoretische bijscholing opleiding op locatie

Wilt u met een groep van minimaal 7 personen theoretische bijscholing volgen? Dan komen wij gewoon naar u toe! Indien gewenst kan de theoretische bijscholing plaatsvinden bij uw vestiging of bij een locatie bij u in de buurt.

Kies voor kwalitatief sterk onderwijs

Bijscholingrijinstructeur.nl verzorgt voor u theoretische bijscholingscursussen op diverse locaties in heel Nederland.

Hoewel aan theoretische bijscholingscursussen geen examen is verbonden, vinden wij het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige cursussen te verzorgen. Doel van deze bijscholing is immers dat u er profijt van heeft tijdens uw dagelijkse werkzaamheden als rijinstructeur.

Al onze docenten zijn RIS-docenten, waardoor zij beschikken over een grote theoretische- en praktische kennis. Bijkomend voordeel is dat bijna al onze theoriecursussen meetellen als bijscholing voor RIS-instructeurs.

Kies hieronder de categorie waarin jij bijscholing wilt volgen.

Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer

 

Inhoud

Inzicht geven in alcoholgebruik, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid, slaapdeprivatie in combinatie met het rijgedrag tijdens rijles en het besturen van voertuigen.

Het vroegtijdig signaleren van het gebruik van genoemde middelen draagt bij aan een hogere verkeersveiligheid.

De rijinstructeur kan tijdens de rijlessen de leerling bewust(er) maken van de invloed en de gevolgen van het gebruik van deze middelen.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer duurt 1 dag, 2 dagdelen. Woensdag 16 juni wordt deze cursus gegeven in Elsloo (Lb).

Doelgroep

Rijinstructeurs categorieën A, B, C, D, E

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De rijinstructeur kan de kenmerken van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, overmatige vermoeidheid, slaapdeprivatie beschrijven bij (jongere) bestuurders herkennen en vroegtijdig signaleren.
 2. De rijinstructeur kan benoemen waaraan hij de symptomen van alcoholgebruik, drugs, medicijnen door jongere beginnende bestuurders kan herkennen.
 3. De rijinstructeur kan beschrijven en overbrengen wat de impact van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen is op het ongevalsrisico.
 4. De rijinstructeur kan verklaren wat de juridische gevolgen zijn voor de leerlingbestuurder en de rijinstructeur van het gebruik van alcohol, drugsgebruik, gebruik van medicijnen, (overmatige) vermoeidheid, slaapdeprivatie tijdens de rijlessen.
 5. De rijinstructeur kan beschrijven en overbrengen wat de impact van de combinatie van alcohol, drugs en medicijnen is.
 6. De rijinstructeur kan beschrijven en overbrengen hoe lang het kan duren voordat het afbraakproces is voltooid nadat alcohol, drugs en/of medicijnen zijn gebruikt.
 7. De rijinstructeur kan een gesprek met de leerling voeren om het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen bespreekbaar te maken m.b.t. het besturen van een motorvoertuig.
 8. De rijinstructeur kan ervaren met behulp van ‘alcoholbrillen’ met diverse promillages wat de impact kan zijn tijdens het besturen van een motorvoertuig.
 9. De rijinstructeur kan de inhoud van de EMA-, LEMA- en EMG-cursus verklaren.
 10. De rijinstructeur kan verklaren wat het alcoholprogramma inhoudt.
 11. De rijinstructeur kan de doelstelling en conclusies uit het rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 (Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in Weekend-nachten)
 12. De rijinstructeur kan de doelstelling en conclusies uit het DRUID project verklaren ( Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines in Europe — findings from the DRUID project)

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Leerling-volgsysteem

 

Inhoud

De instructievorderingen kaart is een hulpmiddel dat bij de moderne rijles niet meer valt weg te denken. Want hoe kunt u een rijles goed voorbereiden, als u niet exact weet wat een kandidaat wel of niet beheerst? Dit geld zeker op momenten dat een andere instructeur een rijles van u overneemt.
Tijdens de cursus behandelen we hoe u optimaal een rijles kunt voorbereiden, realiseren en evalueren.
We gaan dieper in op het belang van een doelstelling, het bepalen van de beginsituatie en de wijze waarop u kunt evalueren of het lesdoel bereikt is. Uiteraard wordt er ruim aandacht geschonken aan het invullen van de instructiekaart.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dagdeel. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De relatie tussen de didactische componenten lesvoorbereiding, lesrealisatie en lesevaluatie benoemen en verklaren
 2. Het Model didactische analyse model Van Gelder/De Corte beschrijven en verklaren
 3. Het doel en het gebruik van de instructiekaart beschrijven en verklaren
 4. Beschrijven en verklaren wat een lesplan is
 5. Verklaren wat de functie van een lesplan is
 6. De fasen die bij het aanleren van een verkeersopgave worden doorlopen verklaren
 7. De stappen van iedere fase benoemen en verklaren
 8. Benoemen en verklaren wat onder feedback wordt verstaan
 9. Verklaren hoe, wanneer en waarom feedback moet worden gegeven
 10. Het doel van concrete duidelijke meetbare doelstelling beschrijven en verklaren
 11. Voor iedere les een doelstelling benoemen
 12. Beschrijven en verklaren wat de vereiste en feitelijke beginsituatie is en de invloed op het onderwijsleerproces
 13. Beschrijven en verklaren wat de kern van de les is

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, bel 06 – 50 97 99 05 of mail naar info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Gevaarherkenning

(cursusnummer IBKI 07)

 

Inhoud

Het belang van gevaarherkenning wordt in de rijopleiding steeds meer erkend. De laatste jaren zijn diverse initiatieven gestart om gevaarherkenning (en dus het verkeersinzicht) van leerlingen en automobilisten te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat chauffeurs die goed zijn in het herkennen van gevaren beduidend minder ongevallen veroorzaken.
Gedurende deze cursus staat het herkennen van mogelijke gevaren in het verkeer centraal. We analyseren verkeerssituaties door gebruik te maken van de taakprocessen. Daarnaast bekijken we hoe gevaarherkenning wordt toegepast bij CBR theorie examens en hoe u gevaarherkenning kunt gebruiken tijdens uw rijlessen.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dagdeel. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De relatie tussen de didactische componenten lesvoorbereiding, lesrealisatie en lesevaluatie benoemen en verklaren
 2. Het Model didactische analyse model Van Gelder/De Corte beschrijven en verklaren
 3. Het doel en het gebruik van de instructiekaart beschrijven en verklaren
 4. Beschrijven en verklaren wat een lesplan is
 5. Verklaren wat de functie van een lesplan is
 6. De fasen die bij het aanleren van een verkeersopgave worden doorlopen verklaren
 7. De stappen van iedere fase benoemen en verklaren
 8. Benoemen en verklaren wat onder feedback wordt verstaan
 9. Verklaren hoe, wanneer en waarom feedback moet worden gegeven
 10. Het doel van concrete duidelijke meetbare doelstelling beschrijven en verklaren
 11. Voor iedere les een doelstelling benoemen
 12. Beschrijven en verklaren wat de vereiste en feitelijke beginsituatie is en de invloed op het onderwijsleerproces
 13. Beschrijven en verklaren wat de kern van de les is

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail  info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Stagementor

(cursusnummer IBKI 08)

 

Inhoud

Tegenwoordig moeten alle toekomstige rijinstructeurs verplicht stage volgen. Het examen van deze stagiaires is exact gelijk aan het examen praktische bijscholing voor bestaande rijinstructeurs.
Het volgen van de lessen stagementor heeft dus als voordeel dat u precies weet wat van u verwacht wordt tijdens uw praktische bijscholing.
Gedurende de cursus stagementor leert u hoe u een stagiaire het beste kunt begeleiden en coachen. De cursus is verdeeld in een administratief gedeelte, waarbij we ingaan op het portfolio en het aanmelden van stagerijlessen.
Het grootste gedeelte van de cursus zijn we echter bezig met de praktische stage. We behandelen een model van een lesplan. Daarnaast verdiepen we ons in het uitslagformulier, het scorevoorschrift en het examen van de stagiair.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 dagen / 4 dagdelen. Deze bijscholingscursus wordt gegeven op de vestiging in Elsloo (Lb).

Doelgroep

 • Rijinstructeurs categorie A,B,C,D,E
 • RIS Instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De stagementor kan het leerresultaat van een stagiair vaststellen en dit met de stagiair bespreken
 2. De stagementor heeft kennis van het beoordelingsprotocol en het scorevoorschrift en kan dit protocol op een juiste wijze hanteren
 3. De stagementor heeft kennis van de administratieve procedures omtrent het plannen van stagerijlessen en kan derhalve lessen efficiënt plannen
 4. De stagementor ordent de te behandelen oefentaken in een lesprogramma van makkelijk naar moeilijk.
 5. De stagementor werkt aan de hand van de exameneisen, zoals deze zijn opgesteld door het IBKI, daarbij gebruikmakend van het beoordelingsprotocol en het scorevoorschrift.
 6. De stagementor kan bij het kiezen van lesactiviteiten een verantwoorde mix maken tussen demonstratie, uitleg en opdrachten. De stagementor kan bepalen of de kern van de les in overeenstemming is met de rijprocedure.
 7. De stagementor kan bepalen of de kern van de les in overeenstemming is met de rijprocedure.
 8. De stagementor heeft kennis van de diverse handelingsanalyses en kan deze verklaren.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

RIS-instructeur

 

Inhoud

De training RIS-instructeur is een 6-daagse cursus waarin u de RIS-methodiek leert gebruiken. In deze praktijkgerichte cursus leert u volgens een gestructureerde methodiek rijles geven. Daarbij reiken we diverse creatieve handvaten aan, die u kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk als rijinstructeur.

Gedurende de cursus komen een groot aantal onderdelen aan bod zoals: de verkeerstaak, modules en scripts, het invullen van de instructiekaart, didactiek, de rijprocedure, lerend leren en het doel/middel verhaal. Tijdens de cursus is er volop aandacht voor het in de praktijk brengen van de geleerde vaardigheden. Indien u de cursus met goed gevolg wordt afgesloten, mag u zich RIS-instructeur noemen.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 6 dagen, 12 dagdelen, waarvan 4 dagdelen meetellen voor bijscholing. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs categorie B
 • RIS-instructeurs

Prijzen

Groepsgrootte Prijs per persoon*
1 persoon € 999
2 – 3 personen € 949
meer dan 3 personen € 899

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De relatie tussen de didactische componenten lesvoorbereiding, lesrealisatie en lesevaluatie benoemen en verklaren
 2. Het Model didactische analyse model Van Gelder/De Corte beschrijven en verklaren
 3. Het doel en het gebruik van de instructiekaart beschrijven en verklaren
 4. Beschrijven en verklaren wat een lesplan is
 5. Verklaren wat de functie van een lesplan is
 6. De fasen die bij het aanleren van een verkeersopgave worden doorlopen verklaren
 7. De stappen van iedere fase benoemen en verklaren
 8. Benoemen en verklaren wat onder feedback wordt verstaan
 9. Verklaren hoe, wanneer en waarom feedback moet worden gegeven
 10. Het doel van concrete duidelijke meetbare doelstelling beschrijven en verklaren
 11. Voor iedere les een doelstelling benoemen
 12. Beschrijven en verklaren wat de vereiste en feitelijke beginsituatie is en de invloed op het onderwijsleerproces
 13. Beschrijven en verklaren wat de kern van de les is

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Verkeerskunde: Taal en tekens van de weg

(cursusnummer IBKI 16)

 

Inhoud

De laatste jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Een van de maatregelen is om de infrastructuur zo aan te leggen dat weggebruikers automatisch het gewenste gedrag gaan vertonen. Daarbij is voor wegbelijning en bebording een belangrijke taak weggelegd.

Deze bijscholingscursus gaat over de inrichting en de structuur van de weg. We bekijken inrichtingen van gebieden aan de hand van “Duurzaam Veilig” en leren de kenmerken van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erf toegangswegen.

Tevens komt de verkeersinzichtelijke betekenis van wegmarkeringen en verkeersborden en verkeersborden aan bod.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag / 2 dagdelen. De cursus wordt gepland in Elsloo (Limburg). Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs categorie A,B,C,D,E
 • RIS Instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De instructeur kan beschrijven en verklaren wat het belang is van een goede kennis van de relevante inhoud van het begrip Verkeerskunde
 2. De instructeur moet aan de inrichting van de weg direct kunnen zien wat degeldende maximum snelheid is
 3. De instructeur kan aan de inrichting van de weg zien welk verkeersgedrag van hem wordt verwacht
 4. De instructeur kan aan de inrichting van de weg zien welke andere soorten weggebruikers hij daar tegen kan komen
 5. De instructeur kan per type weg de belangrijkste potentiële gevaren herkennen
 6. De instructeur kan de inhoud van deze bijscholing integreren in zijn instructiemethodiek
 7. De instructeur kan beginnende bestuurders opleiden volgens de uitgangspunten van “Duurzaam Veilig

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Rijden onder specifieke omstandigheden (ROSO)

 

Inhoud

Iedere rijinstructeur zal begrijpen dat we ons rijgedrag moeten aanpassen aan bijzondere omstandigheden. Tijdens sneeuwbuien, harde regen of in scherpe bochten zullen we ons rijgedrag moeten aanpassen.
Gedurende deze cursus gaan we verklaren wat het betekent om in gevaarlijke verkeerssituaties terecht te komen. Daarnaast bekijken we hoe we gevaarlijke situaties kunnen voorkomen.
Centraal staat het bewust worden van en de onbeheersbaarheid van gevaarlijke verkeerssituaties.
We behandelen onder andere het remmen, het slippen, de noodstop, het gevaar van spoorkracht, bermvlucht en de centrifugaalkracht.
Tijdens de praktijkgerichte cursus is er ruim aandacht om het geleerde in de praktijk te brengen.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag / 2 dagdelen. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De deelnemer kan beschrijven en verklaren wat wordt bedoeld met definitie remmen, remvertraging, wrijvingscoëfficiënt van een band en het wegdek, kinetische energie, arbeidsvermogen van beweging, reactietijd, stopafstand, remweg, het effect van snelheidsverhoging op de remweg.
 2. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren hoe een “€˜noodremming”€™(noodstop) dient te worden uitgevoerd.
 3. De deelnemer kan het meest wenselijke rijgedrag beschrijven, verklaren en demonstreren, wanneer hij of zij geheel of gedeeltelijk met het voertuig in de berm geraakt (“€˜bermvlucht”€™).
 4. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren hoe een “€˜noodstop”€™ dient te worden uitgevoerd op een stroef wegdek bij 30 km/u en 50 km/u. Hij of zij kan de relatie tussen snelheid en stopafstand beschrijven en verklaren.
 5. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat het verschil in remweg is wanneer hij op stroef wegdek een noodstop uitvoert bij 30 km/u en 50 km/u.
 6. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat het effect is van een “€˜noodstop”€™ op nat of glad wegdek bij 50 km/u. Hij of zij kan beschrijven en verklaren wat de relatie is van wrijvingscoëfficiënt tussen band en wegdek, snelheid en stopafstand.
 7. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat het verschil is in remweg bij een “€˜noodstop”€™ op een stroef wegdek en een nat c.q. glad wegdek bij 50 km/u. Hij of zij kan beschrijven en verklaren wat de relatie is tussen wrijvingscoëfficiënt, snelheid en stopafstand.
 8. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren hoe een “€˜noodstop”€™ dient te worden uitgevoerd op een gedeeltelijk stroef en gedeeltelijk glad wegdek bij 50 km/u (zgn. “€˜bermsimulatie”€™). Hij kan beschrijven en verklaren wat het voertuiggedrag zal zijn tijdens deze noodstop met gedeeltelijk stroef en gedeeltelijk glad wegdek.
 9. De deelnemer kan beschrijven, verklaren en demonstreren hoe op een nat c.q. glad wegdek dient te worden geremd in combinatie met uitwijken bij 50 km/u. Met nadruk kan hij beschrijven, verklaren en demonstreren wat het meest wenselijke stuurgedrag is en wat het effect hiervan is in relatie tot de optredende zijdelingse krachten (Fc).

Meer Informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Faalangst instructeur

 

Inhoud

Iedere rijinstructeur heeft het wel eens meegemaakt. Een leerling rijdt prima tijdens de rijlessen en telkens als hij op examen moet, gaat het helemaal mis. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een faalangstige leerling.

Gedurende deze cursus leert u wat angst is en welke functie het heeft in het verkeer. We gaan dieper in op verschillende soorten faalangsten.
Uiteraard besteden we ruimschoots aandacht aan de verschillende vormen van faalangst, hoe u faalangst kunt herkennen en hoe u het beste met faalangstige leerlingen kunt omgaan tijdens de rijles.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag, 2 dagdelen en wordt gegeven vanuit onze vestiging in Sittard-Geleen in Elsloo. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. Basiskennis opdoen van autisme, ADHD en aanverwante problemen
 2. Kennis van uitingsvormen van autisme en ADHD
 3. Inzicht verkrijgen in de meest voorkomende struikelblokken en valkuilen voor personen met autisme en ADHD
 4. Het herkennen van signalen van overbelasting, overprikkeling, impulsiviteit, hyperactiviteit, concentratieverlies.
 5. Inzicht krijgen in een handelingsanalyse en stapindeling t.a.v. leerdoelen
 6. Voorkomende problemen tijdens rijles herkennen en adequaat op leren reageren
 7. Praktische handvatten aanleren voor het omgaan met autisme, ADHD en aanverwante problemen tijdens de rijles.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of e-mail naar info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive

 

Inhoud

Zoals bekend is het project 2toDrive van start gegaan. Voor de rijscholen betekent dit tijdelijk een grote aanwas van leerlingen. Het project brengt echter ook een hoop nieuwe regelgeving met zich mee en roept vragen op zoals; Wie mag deelnemen aan 2todrive? Mag een 17jarige ook in het buitenland autorijden? Welke eisen zijn gesteld aan de coach en wat zijn de taken van de coach? In deze cursus krijgt u op al dit soort vragen antwoord.

In de dagelijkse praktijk zal er voor de rijinstructeur het nodige veranderen. Lesgeven aan pubers van 16 of 17 jaar is beduidend anders dan lesgeven aan 18 jarigen. Daarom wordt een groot gedeelte van de cursus besteed aan de cognitieve en de sociaal/emotionele ontwikkeling van pubers. Tevens reiken we u tools aan, die u helpen zo optimaal mogelijk les te geven aan deze doelgroep.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag, 2 dagdelen. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs B

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. de rijinstructeur kan beschrijven welke regels gelden mbt 2todrive
 2. de rijinstructeur kan beschrijven aan welke voorwaarden een deelnemer aan 2toDrive moet voldoen
 3. de rijinstructeur kan de taken van een coach omschrijven
 4. de rijinstructeur kan beschrijven welke juridische mogelijkheden en beperkingen gelden voor een 17 jarige met een “2 to drive rijbewijs”
 5. de rijinstructeur kan in zijn rijles rekening houden met de cognitieve ontwikkeling van pubers
 6. de rijinstructeur kan in zijn rijles rekening houden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van pubers

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Coaching en feedback geven

 

Inhoud

Een van de meest belangrijkste vaardigheden van een goede rijinstructeur is een goede beheersing van coaching en feedback geven Dit zijn dé tools die u gebruikt om u leerling kennis en vaardigheden bij te brengen. Om optimaal rendement uit een rijles te halen is een goede kennis en beheersing van de didactische principes onontbeerlijk.

In deze cursus leert u onderscheid te maken tussen doceren, coachen en feedback geven. We behandelen de kracht van positieve reinforcement en u leert technieken voor het voeren van een onderwijsleergesprek. Daarnaast behandelen we het doel/middel verhaal en lerend leren.

Datum en duur van de opleiding

Deze opleiding duurt 1 dag, 2 dagdelen. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs B
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De rijinstructeur kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat bedoeld wordt met “instructie geven”
 2. De rijinstructeur kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat bedoeld wordt met “coaching”
 3. De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat het verschil is tussen instructie geven en coaching
 4. De rijinstructeur kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat bedoeld wordt met “positieve reinforcement”
 5. De rijinstructeur kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat bedoeld wordt met “feedback”
 6. De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren aan welke eisen het geven van feedback moet voldoen
 7. De rijinstructeur kan beschrijven, verklaren en demonstreren wat bedoeld wordt met de didactische werkvorm “Onderwijsleergesprek”
 8. De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren welke rol de Rijprocedure speelt bij het geven van feedback
 9. De rijinstructeur kan aan de hand van voorbeeldsituaties demonstreren wat zijn rol als coach inhoudt

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, bel 06 – 50 97 99 05 of mail naar info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Rijprocedure in de praktijk

 

Inhoud

Een goede kennis van de rijprocedure is voor iedere rijinstructeur van heel groot belang. In de rijprocedure staat immers het meest wenselijke rijgedrag. Tevens gebruikt iedere CBR examinator de rijprocedure als basis voor zijn beoordeling.

In deze cursus gaan we dieper in op de werkingssfeer van hoofdstuk 1 en 2 van de rijprocedure. We bekijken de verschillende onderdelen van de verkeersdeelname en u krijgt een inruk hoe een CBR examinator de rijprocedure toepast.

Hoofddoel is dat u de rijprocedure nog beter kunt toepassen in uw dagelijks werk als rijinstructeur.

De cursus specifiek gericht op de rijprocedure B niet op de rijprocedures voor de andere categorieën.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag, 2 dagdelen. Cursusdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs B
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De rij-instructeur kan de werkingssfeer van hoofdstuk 1 en 2 en de onderlinge samenhang ten aanzien van de bediening en beheersing van het voertuig en voertuigdynamica verklaren.
 2. De rij-instructeur kan demonstreren op welke wijze leerdoel 1 wordt toegepast in relatie tot de dagelijkse lespraktijk.
 3. De rijinstructeur kan de werkingssfeer van hoofdstuk 3 en de relatie tot de (dagelijkse) praktijk van het lesgeven beschrijven en verklaren.
 4. De rijinstructeur kan de werkingssfeer van de toepassing en de relatie tot de (dagelijkse) praktijk van het lesgeven beschrijven en verklaren.
 5. De rijinstructeur kan hoofdstuk 3 verklaren
 6. De rijinstructeur kan aan de hand van het hoofdstuk “Toepassing” verklaren wat bedoeld wordt met de zgn. AEX en verklaren wat de relatie is met het praktijkexamen.
 7. De rijinstructeur kan aan de hand van het hoofdstuk “Toepassing” verklaren wat essentiële en niet essentiële punten van beoordeling zijn en verklaren wat de relatie is met het praktijkexamen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Het RVV

 

Inhoud

Een goede kennis van het RVV is voor iedere rijinstructeur een onmisbaar onderdeel tijdens het rijles geven. Immers hoe kun je nu goed lesgeven als je zelf de regels niet beheerst? Gedurende deze cursus behandelen we de wijzigingen in het RVV. Daarnaast behandelen we enkele belangrijke onderdelen van het RVV, zoals voorrang verlenen, voor laten gaan, stilstaan en parkeren. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over het RVV of een complexe verkeerssituatie bij u in de regio.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding Het RVV duurt 1 dag, 2 dagdelen. De cursus wordt gegeven op woensdag 14 juli in Elsloo (Lb).

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

De rijinstructeur kan de volgende artikelen beschrijven en verklaren:

 1. Artikel 1acb; Puntstuk
 2. Artikel 1aga; Uitvaartstoet van motorvoertuigen
 3. Artikel 1ai; Verdrijvingsvlak
 4. Artikel 15; Het verlenen van voorrang
 5. Artikel 16; Doorsnijden militaire kolonne en uitvaartstoeten van motorvoertuigen
 6. Artikel 18; Voor laten gaan bij afslaan
 7. Artikel 24; Parkeren, met name lid d
 8. Artikel 25; Parkeerschijfzone
 9. Artikel 26; Parkeren voor gehandicapten
 10. Artikel 30c; Herkenningsteken motorvoertuig uitvaartstoet
 11. Artikel 34; Mistlichten
 12. Artikel 35; Verlichting fietsen, met name lid 5
 13. Artikel 41; Bijzondere verlichting
 14. Artikel 49; Rechten bijzondere weggebruikers, met name lid 3
 15. Artikel 56; Wegrijden autobus, met name lid 2
 16. Artikel 59; Autogordels en kinderbeveiligingssystemen
 17. Artikel 61a; Gebruik mobiele communicatie apparatuur

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05, of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Basiscursus Autisme en ADHD

 

Inhoud

Basiscursus autisme en ADHDLeerlingen die een informatieverwerkingsproblemen hebben, zoals ADHD en Autisme, denken anders dan mensen die deze problematiek niet hebben. Gedurende de basiscursus Autisme en ADHD gaan we dieper in op deze manier van denken. We behandelen onder andere onderwerpen als: Hoe verwerkt iemand met ADHD of autisme informatie en Hoe ziet, begrijpt ervaart hij de wereld om zich heen.

Uiteraard besteden we ruimschoots aandacht aan hoe u als rijinstructeur optimaal met leerlingen met ADHD of autisme kunt omgaan.

Uniek! Bijscholing-rijinstructeur.nl heeft een van de weinige docenten in dienst die deze cursus mag geven. Deze docent is de enige in Nederland die naast het verzorgen van bijscholingscursussen ook nog rijinstructeur is. Op deze manier krijgt u een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag, 2 dagdelen.  Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. Basiskennis opdoen van autisme, ADHD en aanverwante problemen
 2. Kennis van uitingsvormen van autisme en ADHD
 3. Inzicht verkrijgen in de meest voorkomende struikelblokken en valkuilen voor personen met autisme en ADHD
 4. Het herkennen van signalen van overbelasting, overprikkeling, impulsiviteit, hyperactiviteit, concentratieverlies.
 5. Inzicht krijgen in een handelingsanalyse en stapindeling t.a.v. leerdoelen
 6. Voorkomende problemen tijdens rijles herkennen en adequaat op leren reageren
 7. Praktische handvatten aanleren voor het omgaan met autisme, ADHD en aanverwante problemen tijdens de rijles.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, mobiel 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Autisme en ADHD Gevorderden cursus

 

Inhoud

Autisme en ADHD gevorderden cursusIn deze cursus gaan we theoretisch dieper in op Autisme en ADHD. We behandelen onder andere verklaringsmodellen, het brein en u krijgt inzicht in de werking van medicatie
Nadat we bovenstaande informatie hebben leren kennen gaan we dieper in hoe een rijinstructeur deze informatie kan toepassen in zijn rijles. Uniek!! Bijscholingrijinstructeur.nl heeft een van de weinige docenten in dienst die deze cursus mag geven. Deze docent is de enige in Nederland die naast het verzorgen van bijscholingscursussen ook nog fulltime rijinstructeur is. Op deze manier krijgt u een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk.

Uniek!! Bijscholingrijinstructeur.nl heeft een van de weinige docenten in dienst die deze cursus mag geven. Deze docent is de enige in Nederland die naast het verzorgen van bijscholingscursussen ook nog fulltime rijinstructeur is. Op deze manier krijgt u een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 dagdelen. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Groepsgrootte Prijs per persoon*
1 persoon € 219
2 – 4 personen € 195
5 – 7 personen € 159
8 – 10 personen € 149
meer dan 10 personen € 129

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De eigen vaktheorie kunnen koppelen aan theorie over het omgaan met autisme en ADHD
 2. Weten hoe je een leerling met autisme en ADHD kunt benaderen en begeleiden
 3. De grenzen van de eigen kennis en vaardigheden kennen
 4. Weten welke aandachtsgebieden extra van belang zijn als je een leerling met autisme of ADHD hebt en hoe hierop te anticiperen
 5. Kennis hebben van het medisch traject van het CBR en weten hoe de EV in te zetten en de leerling hierin te begeleiden
 6. Weten welke instructiewijze het beste aansluit bij leerlingen met autisme en ADHD
 7. Beschikken over een repertoire aan hulpmiddelen en methodieken die je tijdens de rijles kunt inzetten (autismeprotocol en ADHD-protocol)
 8. Weten wat er zich in het brein afspeelt bij ADHD en autisme
 9. Kennis van medicatie en werking van medicatie

Meer informatie

Voor meer informatie neem u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Rijangst

 

Inhoud

Rijangst komt tegenwoordig veel voor bij leerlingen die bezig zijn met het behalen van het rijbewijs, maar zeer zeker ook bij mensen die reeds een rijbewijs in het bezit hebben. Er bestaan in de praktijk zeer veel verschillende vormen.
In deze cursus komen deze verschillende vormen van rijangst aan bod. Tevens krijgt u inzicht hoe angsten zich ontwikkelen zowel lichamelijk, emotioneel en cognitief.
De instructeur leert in deze cursus onder ander omgaan met ontspanningsoefeningen en krijgt tools aangereikt die hem kunnen helpen bij het rijles geven aan personen met rijangst.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 dagen / 4 dagdelen. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs categorie A,B,C,D,E
 • RIS Instructeurs

Prijzen

Groepsgrootte Prijs per persoon*
1 persoon € 289
2 – 4 personen € 259
5 – 7 personen € 219
8 – 10 personen € 199
meer dan 10 personen € 179

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. De instructeur herkent angsten als een fysiologisch verschijnsel en kan de reactie van normale lichaamsfuncties op dit verschijnsel verklaren
 2. De instructeur beseft hoe angsten zich ontwikkelen: lichamelijk, cognitief, emotioneel
 3. De instructeur is in staat volgens een meerstappenplan met angsten om te gaan: accepteren/respecteren, het gedrag niet door angst laten bepalen
 4. De instructeur weet dat angsten zich positief en negatief kunnen ontwikkelen: functionele rijangst, niet-functionele rijangst
 5. De instructeur kan onderscheid maken tussen fobie en trauma met betrekking tot de invloed die angsten hebben op functies van het menselijk lichaam
 6. De instructeur weet de verschillende vormen van (verkeers)rijangst te onderscheiden: paniek, overbelasting, trauma, faalangst, routinegebrek, vaardigheid, bijrijder
  overige angsten
 7. De instructeur kan symptomen en klachten benoemen die zich bij rijangst kunnen
 8. De instructeur kan onderzoeksmethoden en behandelingen voor rijangst benoemen
 9. De instructeur weet wanneer voor begeleiding bij rijangst moet worden doorverwezen naar een therapeut
 10. De instructeur kan uitleggen wat het G-denken inhoudt: gebeurtenis, gedachte, gevolg
 11. De instructeur kan ontspanningsoefeningen trainen die de leerling bij angstgevoelenstot rust kunnen brengen
 12. De instructeur kent de gedragsregels voor de begeleider:
  • zorg voor veiligheid
  • maak coaching voorspelbaar
  • stel duidelijke regels
  • veroordeel niet
  • gebruik een strategie voor feedback
  • communiceer relationeel
  • begeleid procesgericht

Leerdoelen dag 2 Praktijk

 1. De instructeur kan een intakegesprek voeren c.q. intest hanteren
 2. De instructeur kan begeleiden bij trainingen voor rijangst, faalangst en routinevaardigheidstekorten

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, 06 – 50 97 99 05 of vmia e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Leerling herkenning en begeleiding

 

Inhoud

Leerling herkenning en begeleidingTijdens de rijles krijgt u te maken met steeds meer verschillende leerling typen. In onze huidige maatschappij krijgen steeds meer mensen een stempel opgeplakt. Van de rijinstructeur wordt vervolgens verwacht dat hij met al deze verschillende typen mensen kan omgaan en aan al deze mensen les kan geven.
In deze cursus leert u inspelen op verbale en non-verbale signalen die een leerling afgeeft. We bekijken ook hoe u deze signalen in uw rijles kunt toepassen.

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 dagdelen. Startdata in overleg.

Doelgroep

 • Rijinstructeurs A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

Leerdoelen van de cursus

 1. Inzicht in eigen en andermans functioneren
 2. Effectief observeren: wie is de leerling?
 3. Vragen stellen en tot de kern van de situatie komen
 4. Verkrijgen van technieken gericht op veranderen van gedrag en ervaringen
 5. Signalen leren herkennen die bepalen welke techniek je kiest
 6. Normen en waarden voor tevreden leerlingen
 7. Het bieden van oplossingen
 8. Leren van klachten van leerlingen
 9. Omgaan met lastige leerlingen en hun ouders

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, mobiel 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl.

Theorieles geven aan vrachtauto chauffeurs

(cursusnummer IBKI 36)

 

Inhoud

Theorieles geven aan vrachtauto chauffeursIn het kader van Code 95 is de theoretische bijscholing voor vrachtauto chauffeurs heel actueel. Deze chauffeurs zullen immers verplicht bijscholing moeten volgen, waardoor de vraag naar deze cursussen explosief zal toenemen.
In deze cursus gaan we dieper in op de regelgeving omtrent code 95. Tevens leert u hoe in uw een theorieles de didactische componenten inleiding, kern en slot kunt implementeren.
Tevens gaan we dieper in op het lesplan en het belang van een goede doelstelling.

 

Duur van de opleiding

4 dagdelen

 

Startdata

Startdata in overleg

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A,B,C,D,E
RIS instructeurs

 

Kosten

1 persoon €289,– p.p.
2/4 personen €259,- p.p.
5/7 personen €219,- p.p.
8/10 personen €199,- p.p.
> 10 personen €179,- p.p.
(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

 • De instructeur is op de hoogte van regelgeving en administratie rondom de Richtlijn
  Vakbekwaamheid en code 95.
 • De instructeur kan verklaren wat het belang is van een goede communicatie met
  ervaren chauffeurs.
 • De instructeur kan beschrijven wat ‘actief luisteren’ inhoudt.
 • De instructeur kan beschrijven wat het verschil is tussen verbale en non-verbale
 • De instructeur kan benoemen uit welke didactische componenten een theorieles is
  opgebouwd: inleiding, kern, slot
 • De instructeur kan benoemen en verklaren uit welke elementen de inleiding van een
  theorieles is opgebouwd: controle aanvangsniveau en meting vorige les, lesplan
  doelstelling, motivatie.
 • De instructeur is in staat om een theorieles voor te bereiden en te presenteren

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Praktisch toepassen van risicoperceptie

(cursusnummer IBKI 39)

 

Inhoud

Praktisch toepassen van risicoperceptieBeginnend bestuurders hebben erg de neiging om hun eigen vaardigheden te overschatten. Dit is een van de voornaamste reden dat zij grote risico’s nemen tijdens hun verkeerstaak. De combinatie tussen deze eigenschap en de geringe rijervaring zorgt ervoor dat zij relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn.
In deze cursus bieden wij de rijinstructeur tools aan om de risicoperceptie van leerlingen te verbeteren.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen

 

Startdata

Data op aanvraag

 

Doelgroep:

Rijinstructeurs B
RIS instructeurs

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

De instructeur kan benoemen en verklaren wat veiligheidsmarges zijn (bron:
Leerdoelen voor het rijbewijs B, Vlakveld mei 2000).

De instructeur kan benoemen en verklaren wat wordt bedoeld met motivatie (bron:
Leerdoelen voor het rijbewijs B, Vlakveld mei 2000).

De instructeur kan benoemen en verklaren wat wordt bedoeld met verantwoordelijkheid
(bron: Leerdoelen voor het rijbewijs B, Vlakveld mei 2000).

De instructeur kan naar aanleiding van praktijkcasussen de verbanden tussen veiligheid,
motivatie en verantwoordelijkheid verklaren.

De instructeur kan verklaren waarom het gekozen instructiegereedschap bijdraagt aan
de juiste risicoperceptie van een aankomende bestuurder.

De instructeur kan uit gegeven mogelijkheden het juiste instructiegereedschap selecteren
en zijn keuze verklaren.

De instructeur kan benoemen en verklaren waarom hij bij een gegeven casus heeft
gekozen voor een bepaalde werkvorm.

De instructeur demonstreert juist gedrag door bij een gegeven casus een juiste keuze
te maken betreffende het instructiegereedschap en de werkvorm.

De instructeur demonstreert juist handelen bij een gegeven casus met als doel het
effectief beïnvloeden van risicoperceptie bij een leerling.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Lerend leren in de praktijk

 

Inhoud

Lerend leren in de praktijkUit diverse onderzoeken is gebleken dat veel beginnende automobilisten nog niet voldoende mentale overcapaciteit hebben om de ingewikkelde verkeerstaak aan te kunnen. Dit is naast de geringe rijervaring en de overschatting van de eigen vaardigheden een van de redenen, waarom jonge automobilisten vaak bij ongevallen betrokken zijn.

Een van de oorzaken is dat tijdens rijlessen lang instructie wordt gegeven en er daardoor te weinig ruimte is voor lerend leren.

In deze bijscholingscursus leert u de basistechnieken van het coachen en maakt u kennis met toets oefeningen die u daadwerkelijk praktisch kunt gebruiken tijdens de rijles.

 

Datum en duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 dag, 2 dagdelen. Startdata op aanvraag.

Doelgroep

 • Rijinstructeur categorie A,B,C,D,E
 • RIS instructeurs

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

Prijzen zijn exclusief btw, kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI

 

Leerdoelen van de cursus

 • De instructeur kan beschrijven wat ‘mentale overcapaciteit’ is.
 • De instructeur kan beschrijven wat wordt bedoeld met de ‘zone van de naaste ontwikkeling’.
 • De instructeur kan verklaren welke toetsoefening(en) in een geschetste situatie kunnen worden gebruikt binnen de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van een leerling.
 • De instructeur kan demonstreren hoe in een geschetste situatie toetsoefeningen worden gebruikt om het ‘Lerend leren’ te stimuleren.
 • De instructeur kan demonstreren hoe in een geschetste situatie toetsoefeningen kunnen worden gebruikt om de zelfstandigheid van een leerling te ontwikkelen.
 • De instructeur kan verklaren hoe door het toepassen van ‘Lerend leren’ en het gebruik van toetsoefeningen de mentale overcapaciteit van een leerling wordt bevorderd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel van den Bragt, mobiel 06 – 50 97 99 05 of via e-mail info@bijscholing-rijinstructeur.nl .

Communicatie met handen en voeten

(cursusnummer IBKI 10)

 

Inhoud

Bij de motorrijlessen is een effectieve communicatie met uw leerling van groot belang. Soms zelfs van levensbelang. Communiceren met een motor leerling is echter een stuk lastiger dan met bijvoorbeeld autokandidaten. Technische hulpmiddelen zorgen ervoor dat u in contact blijft met uw leerling, maar met name de non-verbale communicatie blijft een moeilijk onderdeel.
Tijdens deze cursus wordt communicatie in de breedste zin van het woord behandeld. U leert diverse nuttige communicatietechnieken, die u kunt gebruiken tijdens uw motorrijles.
We besteden onder andere aandacht aan het stemgebruik als aandachttrekker, het inzetten van vraag en doorvraagtechnieken, effectief en assertief luisteren en feedback geven.
Bij al deze onderwerpen bekijken we het belang van verbale communicatie, communicatie per portofoon en communicatie door middel van gebarentaal.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen

 

Startdata

op aanvraag

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

 • De rijinstructeur kan beschrijven wat wordt bedoeld met communicatie.
 • De rijinstructeur kan de diverse communicatievormen benoemen en tijdens de motorrijlessen toepassen en begrijpt de gevolgen van niet-juiste toepassing.
 • De rijinstructeur kan enkele communicatiebasistechnieken van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) beschrijven en verklaren.
 • De rijinstructeur kan de relatie tussen indrukken, denkpatronen, gedragspatronen en taalpatronen (communicatiemodel) beschrijven en verklaren
 • De rijinstructeur kan beschrijven, verklaren en demonstreren hoe je uit bestaande taalpatronen kunt stappen en gedragspatronen kunt doorbreken om meer effectief te communiceren.
 • De rijinstructeur kan patronen herkennen van de manier waarop iemand gegevens binnenhaalt en deze vervolgens in taal en gedrag extern en intern communiceert.
 • De rijinstructeur kan demonstreren hoe de communicatiebasistechnieken worden toegepast.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Motorrijles geven op straat

(cursusnummer IBKI 11)

 

Inhoud

Motorrijles geven op straat brengt meer risico”€™s met zich mee dan rijles voor andere categorieën. De non-verbale communicatie wordt bemoeilijkt en u kunt niet fysiek ingrijpen bij noodsituaties.
Bij een motorrijles is het daarom extra belangrijk dat de les is afgestemd op het niveau van de kandidaat.
Gedurende de cursus gaan we dieper in op de structuur van een rijles, waarbij we gebruik maken van het model Didactische Analyse.
Tevens behandelen we het coachen tijdens het lesgeven, lerend leren en de risicoperceptie van een motorrijder.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen.

 

Startdata

Op aanvraag.

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A.

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat structuur in instructie betekent en waarom het aanbrengen van structuur in de motorrijopleiding zo belangrijk is.
 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat een lesdoelstelling is en wat de zin en het voordeel is van het werken aan de hand van doelstellingen.
 • De rijinstructeur kan beschrijven wat wordt bedoeld met transfer en kan verklaren waarom met name in de motorrijinstructie gebruik gemaakt kan worden van het onderlinge verband tussen instructieonderdelen.
 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat de vier instructiefases zijn en waarom het systematisch doorlopen daarvan van belang is in de rijinstructie.
 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren welke factoren en technieken van belang zijn bij verzorgen van een duidelijke praktijkdemonstratie in de motorrijinstructie.
 • De rijinstructeur kan demonstreren hoe structuur in de motorrijinstructie wordt toegepast.
 • De rijinstructeur kan demonstreren hoe in de motorrijinstructie gewerkt wordt aan de hand van een lesdoelstelling.
 • De rijinstructeur kan demonstreren hoe in de motorrijinstructie gebruik gemaakt wordt van transfer en het onderlinge verband tussen de diverse instructieonderdelen.
 • De rijinstructeur kan hierbij demonstreren hoe instructie door coaching wordt toegepast en hoe.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Toepassen rijprocedure A

(cursusnummer IBKI 12)

 

Inhoud

De rijprocedure is voor elke rijinstructeur een zeer belangrijk document. In dit boekje staat immers het meest wenselijk rijgedrag beschreven en de CBR examinator baseert zijn oordeel voor een groot deel op de rijprocedure. Het zal duidelijk zijn dat een goede kennis van de rijprocedure van groot belang is tijdens uw dagelijkse werk als motorinstructeur.
In deze cursus gaan we bekijken wat de rijprocedure zegt over de bediening van het voertuig en over de deelname aan het verkeer. Tevens gaan we per les onderdeel vaststellen wat het meest wenselijke rijgedrag is.
Tenslotte bekijken we aan de hand van de toepassing hoe een CBR examinator de rijprocedure gebruikt om tot een oordeel te komen.

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen

Startdata

Op aanvraag.

Doelgroep

Rijinstructeurs A.

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat structuur in instructie betekent en waarom het aanbrengen van structuur in de motorrijopleiding zo belangrijk is.
 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat een lesdoelstelling is en wat de zin en het voordeel is van het werken aan de hand van doelstellingen.
 • De rijinstructeur kan beschrijven wat wordt bedoeld met transfer en kan verklaren waarom met name in de motorrijinstructie gebruik gemaakt kan worden van het onderlinge verband tussen
 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren wat de vier instructiefases zijn en waarom het systematisch doorlopen daarvan van belang is in de rijinstructie.
 • De rijinstructeur kan beschrijven en verklaren welke factoren en technieken van belang zijn bij verzorgen van een duidelijke praktijkdemonstratie in de motorrijinstructie.
 • De rijinstructeur kan demonstreren hoe structuur in de motorrijinstructie wordt toegepast.
 • De rijinstructeur kan demonstreren hoe in de motorrijinstructie gewerkt wordt aan de hand van een lesdoelstelling.

De rijinstructeur kan demonstreren hoe in de motorrijinstructie gebruik gemaakt wordt van transfer en het onderlinge verband tussen de diverse instructieonderdelen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Motorrijden en risicovermijdend gedrag

(cursusnummer 13)

 

Inhoud

MotorrijMotorrijden en risicovermijdend gedragden is voor veel mensen een prachtige hobby. Motorrijden brengt helaas ook extra risico”€™s met zich mee. Daarom is het voor motorrijders dubbel belangrijk om defensief te rijden en mogelijke risico”€™s zoveel mogelijk te vermijden.
In deze cursus behandelen we hoe we de veiligheid van motorrijders kunnen verhogen. We bekijken hoe we risico”€™s kunnen herkennen en wat risico acceptatie inhoud. Centraal staat het voorkomen van risicovolle situaties.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen.

 

Startdata

Op aanvraag.

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen

De rijinstructeur kan het effect van het alleen verbeteren van “€˜rijvaardigheid”€™ op de ongevalsbetrokkenheid van motorrijders uitleggen en aan de hand van concrete voorbeelden onderbouwen.

 • De rijinstructeur kan het begrip noodsituatie en overlevingsreflex definiëren.
 • De rijinstructeur kan uitleggen hoe het begrip “€˜risico”€™ in het verkeer kan worden gedefinieerd.
 • De rijinstructeur kan de begrippen objectief en subjectief risico beschrijven.
 • De rijinstructeur kan beschrijven en aan de hand van voorbeelden uitleggen wat onder risicoperceptie voor de motorrijder wordt verstaan.
 • De rijinstructeur kan beschrijven wat onder risicoacceptatie wordt verstaan en dit relateren aan risicoperceptie.
 • De rijinstructeur kan het begrip risicocompensatie verklaren en dit relateren aan risicowaarneming.
 • De rijinstructeur kan beschrijven op welke wijze de fysieke eigenschappen van de motor en motorrijder een rol spelen bij het ontstaan van ongevallen.
 • De rijinstructeur kan beschrijven hoe de motorrijder door zijn “€˜positie”€™ (in ruimte, tijd en mentale capaciteit) de kans op ongevalbetrokkenheid kan verminderen.
 • De rijinstructeur kan beschrijven welk effect technische oplossingen aan de motorfiets op de ongevalskans kunnen hebben.
 • De rijinstructeur kan beschrijven hoe risicoperceptie in de rijopleiding (zowel bij theorie- als praktijklessen) kan worden geïntegreerd.
 • De rijinstructeur kan tijdens een praktijkrit risicovol gedrag bij een (pseudo)leerling herkennen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

De taal van de weg voor de motorrijder

(cursusnummer IBKI 14)

 

Inhoud

In het verleden is er veel onderzoek gedaan hoe men het aantal ongevallen in het verkeer kan verminderen. Een van de conclusies was, dat als men de weg zodanig aanpast dat weggebruikers automatisch het gewenste gedrag vertonen dit zeer veel ongevallen zou voorkomen.
In de ideale situatie vertelt de taal van de weg de weggebruiker wat hij doen moet.
Deze bijscholingscursus gaat over de inrichting van onze wegen. We bekijken de weginrichting aan de hand van “€œDuurzaam Veilig”€ Centraal hierbij staat de inrichting van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
Daarnaast bekijken we het effect van verlichting bij motorrijders.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen.

 

Startdata

Op aanvraag.

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A.

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen

De rijinstructeur kan uitleggen wat het doel is van Duurzaam Veilig.

 • De rijinstructeur kan benoemen welke afspraken genoemd worden in het convenant van het Startprogramma van Duurzaam Veilig.
 • De rijinstructeur kan benoemen welke maatregelen (vijf speerpunten) afgesproken zijn in het Startprogramma Duurzaam Veilig om de verkeersveiligheid in het algemeen en speciaal voor de motorrijder een extra impuls te geven.
 • De rijinstructeur kan de drie veiligheidsprincipes benoemen van een Duurzaam Veilige infrastructuur.
 • De rijinstructeur kan de drie wegcategorieën van Duurzaam Veilig benoemen.
 • De rijinstructeur kan als motorrijder de zichtafstand beschrijven bij gebruik van dimlicht en de relatie leggen naar (maximale) snelheid.
 • De rijinstructeur kan benoemen wat er in de wet en in de rijprocedure-A omschreven is omtrent het gebruik van groot licht door de motorrijder.
 • De rijinstructeur kan omschrijven wat er voor de motor in de wet is bepaald omtrent het gebruik van mistlicht aan de voorzijde.
 • De rijinstructeur kan verklaren waarom er verschillende kleuren straatverlichting zijn, zoals natrium, wit licht en amber-gele verlichting.
 • De rijinstructeur kan de voor- en nadelen van natriumverlichting verklaren.
 • De rijinstructeur kan de beperkingen van de ogen, o.a. adaptatievermogen noemen en weet hiermee om te gaan.
 • De rijinstructeur kan de taal van de weg lezen in het donker, aan de hand van de bebording, plaatsing van lantaarnpalen, enzovoort.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Het verzorgen van bromfiets Theorie en Praktijklessen

 

Inhoud

Het verzorgen van bromfiets Theorie en PraktijklessenRijles geven aan bromfietsers is een vak op zich. Buiten het feit dat u met meerdere pubers tegelijk de weg op gaat, moet u ook in relatief weinig lessen de kandidaat op examenniveau brengen.
In deze cursus staat het lesgeven aan jonge bromfietsers centraal. We bekijken de gang van zaken gedurende het praktische- en het theoretische examens bromfiets. Daarnaast maakt u kennis met de rijprocedure AM.
Een groot gedeelte van de cursus besteden we aandacht aan het omgaan met 15, 16 en 17 jarigen. Centraal hierbij staat de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van jongeren en de wijze waarop de rijinstructeur zijn instructie en coaching hierop kan aanpassen.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen.

 

Startdata

Op aanvraag.

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A.

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

 • De rijinstructeur kent de inhoud van het praktijkexamen AM en kan dit gebruiken gedurende de praktische bromfietslessen.
 • De rijinstructeur kent de inhoud van het theorie examen AM en kan dit gebruiken gedurende de theorielessen bromfiets.
 • De rijinstructeur kan verklaren, waarom rijlessen bromfiets zijn ingevoerd.
 • De rijinstructeur heeft een goede kennis van de rijprocedure AM en kan dit toepassen in zijn rijlessen.
 • De rijinstructeur heeft een basiskennis van denkpatronen en gedrag van 15, 16 en 17 jarigen.
 • De rijinstructeur kan in zijn bromfietsles op een effectieve wijze instructie geven en coachen.
 • De rijinstructeur kan de gewenste leerdoelen AM vertalen naar een leergang en een lesplan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Ongevalsrisico jonge, beginnende motorrijders

(cursusnummer 22 IBKI)

 

Inhoud

Ongevalsrisico jonge, beginnende motorrijdersMotorrijden is een prachtige hobby, maar motorrijden brengt ook veel gevaren met zich mee. Een motorrijder loopt een verhoogde kans op een ongeval en de gevolgen van een ongeluk zijn vaak veel groter.
In de praktijk blijkt dat met name jonge, beginnende motorrijders vaak betrokken zijn bij een ongeval.
Gedurende deze cursus bekijken we deze verkeersongevallen. Hoe ontstaan ze en waarom zijn jongeren vaker bij ongelukken betrokken?
Daarnaast besteden we aandacht aan hoge orde vaardigheden, de visuele waarneming van motorrijders en communicatie met adolescenten.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen.

 

Startdata

Op aanvraag.

 

Doelgroep

Rijinstructeurs A.

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen

 • De motorrijinstructeur is in staat het risico van motorrijden in het algemeen en dat van (jonge) beginnende motorrijders in het cijfermatig aan te duiden, in relatie tot het risico dat auto inzittenden lopen.
 • De motorinstructeur kan het verschil uitleggen tussen voertuigbeheersing, hogere orde vaardigheden en de rol voor de verkeersveiligheid van motorrijders
 • De motorrijinstructeur kan, op basis van wetenschappelijk onderzoek naar motorfietsongevallen de specifieke ongevaloorzaken en bijdragende factoren benoemen en deze integreren in zijn lessen
 • De motorrijinstructeur beschikt over kennis van en inzicht in de verschillende didactische en communicatieve vaardigheden die de begeleiding van adolescenten en jongvolwassenen een belangrijke rol spelen. Hij weet hoe deze vaardigheden in de praktijk toe te passen en zo nodig aan te passen aan de cursist.
 • De motorrijinstructeur kan de algemene bouw van het oog, met name het netvlies, de fovea en de verdeling van de 2 soorten fotoreceptor uitleggen en in verband brengen met visuele zoek strategieën en scanpatronen. Hij kent de verschillende bijdragen van het foveale en het perifere gezichtsveld daarbij en kan een aantal factoren benoemen die de opvallendheid van objecten in het perifere gezichtsveld vergroten
 • De motorrijinstructeur kan de begrippen visuele waarneming, aandacht, aandacht richten en aandacht verdelen en hun rol voor verkeersdeelname uitleggen aan de hand van een model voor visuele informatieverwerking
 • De motorrijinstructeur kan de betekenis van de begrippen rijervaring, verkeerinzicht, risicoperceptie en anticiperen; hun rol voor de verkeersveiligheid en hun onderlinge samenhang duidelijk maken aan de hand van een informatiemodel
 • De motorrijinstructeur kan, op de openbare weg, de eigenschappen van het menselijk, visueel waarnemingssysteem en de rol van de in leerdoel 7 genoemde hogere orde vaardigheden duidelijk maken in een aanzienlijk aantal verkeerssituaties van verschillende aard.
 • De motorrijinstructeur kan de betekenis van het begrip kalibratie uitleggen, evenals die van de samenstellende onderdelen statusonderkenning en risico onderkenning; Hij kan cursisten motiveren om de zwaarte van de rijtaak af te stemmen op het niveau van diens bekwaamheden; Hij weet voorts welke mogelijkheden de cursist daartoe heeft in verschillende verkeerssituaties van verschillende aard en moeilijkheidsgraad.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Milieuverantwoord rijden

(cursusnummer IBKI 23)

 

Inhoud

Milieuverantwoord rijdenUit onderzoek blijkt dat een gemiddelde Nederlandse chauffeur veel zuiniger kan rijden. Het moge duidelijk zijn dat dit enorme financiële en milieutechnische voordelen oplevert.

We behandelen in deze cursus de principes van Het Nieuwe Rijden (HNR) en bekijken welke besparing dit heeft op het brandstofverbruik. U leert HNR toe te passen zowel voor, tijdens als na afloop van de verkeersdeelname.
Tevens leert u om een leerplan, leergang en een lesplan te maken, zodat u zelf een HNR cursus aan vrachtautochauffeurs en buschauffeurs kunt geven.
Tijdens de cursus is er volop aandacht voor de praktijk . U gaat samen met een ervaren instructeur de weg op en leert de HNR principes in de praktijk toe te passen.

 

Duur van de opleiding

1 dag / 2 dagdelen.

 

Startdata

Op aanvraag.

 

Doelgroep

Rijinstructeurs C&D.

 

Prijzen

Theoretische bijscholingsdag  Prijs per dag* 
Eendaagse bijscholing, theoretische bijscholingscursus € 105
Drie dagen bijscholing, drie theoretische bijscholingscursussen € 99

(Exclusief btw en de kosten van certificering en de aan- en afmeldkosten van het IBKI)

 

Leerdoelen van de cursus

 • De HNR-trainer C/D kan de uitgangspunten van HNR-programma beschrijven, hij kan beschrijven wat de principes van HNR-rijstijl zijn en hij kan de brandstofbesparende aspecten van de HNR-rijstijl verklaren.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke negatieve effecten het gemotoriseerde verkeer op het leefmilieu heeft, hij kan beschrijven hoe door toepassing van de uitgangspunten van HNR de negatieve effecten van het gebruik van motorvoertuigen op het leefmilieu kunnen worden beperkt en hij kan beschrijven welke positieve effecten HNR heeft.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke hulpmiddelen kunnen worden toegepast om een brandstofbesparend rijgedrag te bereiken.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke voordelen de HNR-rijstijl biedt met betrekking tot de verkeersveiligheid.
 • De HNR-trainer C/D kan belangrijke bepalingen met betrekking tot milieubewust autorijden uit de verkeerswetgeving en “€“regelgeving beschrijven en hij kan voor het milieubewust autorijden relevante bepalingen in die wet- en regelgeving terug vinden.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke technische/operationele zaken van invloed zijn op het brandstofverbruik van een vrachtauto, en op welke wijze het brandstofverbruik kan worden beperkt.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke economische voordelen de HNR-rijstijl biedt voor de onderneming.
 • De HNR-trainer C/D kan ten behoeve van de HNR-training een lesplan op maat maken en hij kan de principes van HNR en van de HNR-rijstijl in het lesplan integreren.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke werkvormen en instructiemethoden relevant zijn voor het aanleren van de HNR-rijstijl en hij kiest in zijn instructie adequate werkvormen en instructiemethoden.
 • De HNR-trainer C/D kan beschrijven welke mogelijke weerstanden van cursisten kunnen voorkomen bij het aanleren van de HNR-rijstijl, hij kan mogelijke weerstanden diagnosticeren en hij kan op een effectieve wijze reageren op mogelijke weerstanden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie mag u altijd met ons contact opnemen:
Tel: 06 – 50 97 99 05,
E-mail: info@bijscholing-rijinstructeur.nl

Geplande bijscholingscursussen

Dinsdag 6 februari 2024 19:00-20:30 in Elsloo
Informatie bijeenkomst opleiding tot rijinstructeur

Woensdag 7 februari 2024 09:00-16:00 in Elsloo
Theoretische bijscholing ‘het RVV’

Maandag 26 februari 2024 19:00-22:00 in Elsloo
Start opleiding tot rijinstructeur

Donderdag 14 maart 2024 09:00-16:00 in Elsloo
Theoretische bijscholing ‘Faalangstinstructeur’

Woensdag 10 april 2024 09:00-16:00 in Elsloo
Theoretische bijscholing ‘Coaching en feedback geven’