Wettelijk kader

Wettelijke eisen bijscholing

 

Sinds 1 juni 2009 is elke rijinstructeur wettelijk verplicht om elke 5 jaar minimaal 4 keer bijscholing te volgen. Deze bijscholing dient plaats te vinden binnen de geldigheidsduur van de WRM bevoegdheispas. De bijscholing is verdeeld in een theoretisch- en een praktisch gedeelte.

Theoretische bijscholing

Elke rijinstructeur is verplicht minimaal 3 dagen (ofwel 6 dagdelen) theoretische bijscholing te volgen. Voor deze bijscholing geldt een aanwezigheidsplicht.

RIS instructeurs

RIS instructeurs dienen net zoals andere rijinstructeurs de wettelijke bijscholing te volgen. De eisen zijn nagenoeg hetzelfde.

Het CBR stelt enkele extra eisen. Kort gezegd omvatten deze eisen het volgende:

 • De theoretische bijscholingscursussen dienen gegeven te worden door een RIS docent (Al onze theorie docenten zijn tevens RIS docent)
 • Het grootste gedeelte van de theoretische bijscholingscursussen zijn tevens geldig als RIS applicatie
 • Bij de beoordeling van een RIS praktijktoets zijn enkele specifieke RIS elementen toegevoegd

Praktische bijscholing

U dient elke 5 jaar één voldoende praktijkbegeleiding te hebben gedaan. Mocht de eerste praktijkbegeleiding onvoldoende zijn dan kunt u nog twee keer herkansen. Mocht ook de derde praktijkbegeleiding onvoldoende zijn dan komt u in het educatieve traject terecht.

VOG

Om uw pas te verlengen dient u daarnaast een VOG aan te vragen en op te sturen naar het IBKI. Deze VOG mag op de afloopdatum van uw pas niet ouder zijn dan 6 maanden. Houdt u er rekening mee dat de aanvraag van een VOG tot 4 weken kan duren!

Verlopen WRM-pas

Indien de geldigheid van uw WRM pas is verlopen is uw WRM pas ongeldig. Indien u uw bevoegdheid wilt terugkrijgen mag u de eerste 5 jaar na verloop van de WRM pas het herintreders traject volgen. Indien uw WRM pas langer dan 5 jaar is verlopen moet u de gehele instructeursopleiding opnieuw doen.

Herintrederstraject

 

Is uw WRM bevoegdheidspas maximaal vijf jaar verlopen? Of is uw certificaat niet meer geldig omdat u vóór de verloopdatum van uw certificaat niet uw verplichte bijscholing hebt gevolgd of gehaald? Dan kunt u uw bevoegdheid terugkrijgen door het herintrederstraject te volgen.

In het herintrederstraject doet u examen in een beperkt aantal vakken. Voor enkele vakken (waaronder de stage) heeft u vrijstelling. In onderstaand schema kunt u precies zien voor welke vakken u examen moet doen.

Als uw certificaat meer dan vijf jaar is verlopen, moet u de hele instructeursopleiding opnieuw doen (inclusief stage). Bij voldoende resultaat kunt u weer rijles geven.

Zelfstudiepakket

Aangezien u in het verleden al een cursus rijinstructeur heeft gevolgd en al rijles hebt gegeven in de praktijk heeft u al een grote voorsprong op beginnende cursisten. Bijscholingrijinstructeur.nl heeft daarom speciaal voor u een thuisstudiepakket ontwikkeld. U krijgt van ons de benodigde boeken, een groot aantal examenvragen en een uitgekiende leergang. Daarbij krijgt u de mogelijkheid om telefonisch of per email vragen te stellen aan uw docent.

Het studietempo kunt u volledig afstemmen op uw eigen wensen. Voor de praktische onderdelen worden individuele afspraken gemaakt.

Uw ongeldig WRM-certificaat

Te volgen herintrederstraject

Certificaat B
 • U moet fase 1 en fase 2 halen van het B-examen
Certificaten C, D, E achter B of E achter C/D
 • U moet eerst het B-certificaat halen
 • Daarna moet u de praktijkrit doen (1.b. uit fase 1) voor het certificaat
  dat u weer geldig wilt maken
Certificaat A
 • U moet eerst het B-certificaat halen
 • Daarna moet u de praktijkrit A doen (1.b. uit fase 1) en het bijzondere
  verrichtingen-praktijkexamen (1.c uit fase 1) van categorie A
Alléén certificaat A
 • U moet fase 1 halen van het A-examen
 • U moet fase 2 halen van het B-examen